De 7 uitdagingen voor goederenvervoer over de weg

goederenvervoer over de weg

Inhoudsopgave

De 7 directe uitdagingen in wegvervoer

Wegvervoer en logistiek zijn zo voortdurend in ontwikkeling dat het soms moeilijk is voorspellingen te doen voor de middellange termijn. Degenen die in de sectoren werken, weten echter met welke uitdagingen ze te maken krijgen. De transportsector is beschreven in verschillende logistieke studies die in Europa zijn uitgevoerd. Waarbij de uitdagingen voor goederenvervoer over de weg worden beschreven. Wat zijn de 7 grootste uitdagingen van wegvervoer?

goederenvervoer over de weg

1. Aanpassing van de sector aan de behoeften van de klanten

Naar schatting zijn transportbedrijven in bijna 20% van de gevallen niet flexibel genoeg om aan de vraag van de klant te voldoen. Of leveren vervoerders een ondermaatse levering. Het aanpassen van de leveringsvoorwaarden (tijd en plaats) aan de vraag is een essentiële uitdaging voor de nieuwe economie.

2. Transport is alleen rendabel als het veilig is

De risico’s die te wijten zijn aan gebrekkige beveiliging in het wegvervoer zijn de laatste jaren afgenomen, maar bestaan nog wel. Verbetering van de veiligheid door vermindering van diefstallen en verliezen door ongevallen is een uitdaging voor particuliere ondernemingen en nationale regeringen. Technologie kan de grootste bondgenoot zijn in deze strijd, via investeringen in beveiliging, anti-diefstalapparatuur en vlootbeheersystemen die elk voertuig op elk moment kunnen lokaliseren.

3. Harmonisatie van de regelgeving

Voor het internationale wegvervoer gelden in elk land andere regels. Het gebrek aan harmonisatie benadeelt vervoerders, omdat het een zekere kostenpost is om aan de eisen van elke regering te voldoen. Het is ook de oorzaak van onnodige administratieve boetes.

4. Stimuleren van internationale samenwerking

Om extra kosten te vermijden, is het van cruciaal belang het vervoer te coördineren en te plannen om te profiteren van intermodale synergiën. Als wegvervoerders een alliantie vormen met hun spoor-, zee- en luchtvervoer, heeft iedereen er baat bij. Lagere verzekeringspremies door schade en diefstal, lagere transportkosten en laad- en lostijden zijn reden genoeg om het belang van internationale samenwerkingen te stimuleren.

goederenvervoer over de weg

5. Transportcapaciteit delen door inzet van volle vrachtwagens

Te allen tijde met volle vrachtwagens rijden draagt niet alleen bij aan de huidige capaciteit problemen van de transportsector in Europa, maar draagt ook bij aan een beter milieu. In Europa rijdt één op de vier vrachtwagens zonder lading terug. Vervoerders en verladers moeten beter op elkaar inspelen. Om een dergelijke samenwerking mogelijk te maken, is het van belang dat bedrijven inzicht hebben in de volledige toeleveringsketen, aanbod en vraag naar vervoerders en verladers. Leegstand van vrachtwagens die op en neer rijden voorkom je via het platform Cargors waar verladers en vervoerders elkaar treffen.

6. Aanvullende opleidingen

Het ontwikkelen van een uitgebreid opleidingsplan voor logistieke professionals zou verschillende niveaus van technische vereisten in de toeleveringsketen bevorderen. Het zou ook de toegang tot nieuwe technologieën garanderen en transversale opleidingsinitiatieven op gang brengen. De lancering door de Europese Unie van Code 95, die het belang van het opfrissen van kennis en milieubewustzijn benadrukt, is een goed voorbeeld van een dergelijke opleiding.

7. Extra duurzaamheid

Een andere uitdaging is het bewerkstelligen van een milieuvriendelijker wegvervoer. Routeoptimalisatie, het gebruik van schone brandstof, duurzame stadsdistributie en de inzet van wagenparkbeheerders dragen allemaal bij tot vermindering van de hoeveelheid vervuilende gassen die door het goederenvervoer in de atmosfeer terechtkomen.

Bron: Cargors

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest