De voordelen van het inhuren van een HR Medewerker

De voordelen van het inhuren van een HR Medewerker

Inhoudsopgave

Er zijn verschillende voordelen aan het inschakelen van een externe HR Medewerker voor kleine bedrijven, waarvan de belangrijkste een gunstige invloed heeft op de bedrijfsresultaten. Om interim HR management banen in te vullen, kan een beroep gedaan worden op human resources consulting diensten op uur- of contractbasis. Ongeacht de regeling profiteert je bedrijf alleen al van de mate van kennis van de consultant. De voordelen van het inhuren van een HR consultant zijn zowel tastbaar als ontastbaar; niettemin weerspiegelt de bottom line de tastbare voordelen van het inhuren van een consultant.

De voordelen van het inhuren van een HR Medewerker

Werving van personeel

Hoewel een HR bedrijfsadviseur geen personeelsadvertenties zal plaatsen of bij sollicitatiegesprekken met kandidaten zal zitten, zal ze je wel kunnen adviseren over hoe je gekwalificeerde kandidaten kunt werven. Eigenaars van kleine bedrijven kunnen advies krijgen van consultants die gespecialiseerd zijn in werving en selectie over de beste wervingstactieken en hoe ze verstandige aanwervingsselecties kunnen maken. Kleine bedrijven kunnen het zich niet veroorloven middelen te verspillen aan inefficiënte wervingstechnieken, dus het inhuren van een HR consultant die je kan helpen een productief team samen te stellen kan je op de lange duur duizenden besparen door je kosten per aanwerving te verlagen.

Geschillen oplossen

Problemen in verband met werknemersrelaties, zoals het beoordelen van informele en formele klachten van werknemers die beweren dat je bedrijf zich schuldig gemaakt heeft aan oneerlijke arbeidspraktijken, kunnen met de hulp van een HR consultant behandeld worden. Het inschakelen van een externe deskundige heeft het voordeel dat de integriteit van onderzoeken op de werkplek behouden blijft. Bovendien kan een HR adviseur die professioneel opgeleid is om te bemiddelen bij geschillen op de werkplek, werkgevers helpen dure juridische kosten te vermijden. HR deskundigen kunnen je ook adviseren over pro-actieve manieren om de tevredenheid van werknemers te garanderen en zo toekomstige bezorgdheid over aansprakelijkheid in verband met personeelsproblemen te verminderen.

HR Expertise

Om waardevol te zijn voor hun cliënten moeten HR adviseurs hun deskundigheid behouden. Eigenaars van kleine bedrijven zonder een gespecialiseerde HR afdeling hebben baat bij de diensten van een HR adviseur die hen over de dagelijkse gang van zaken kan adviseren. Zelfs als er al een HR persoon in dienst is, kan de HR consultant hem adviseren over HR functies die de werknemers betrokken en productief houden. De meeste HR consultants werken hard om hun kennis en vaardigheden in de beste HR praktijken op peil te houden, zodat ze diensten van hoge kwaliteit aan hun klanten kunnen verkopen en hun vertrouwen kunnen verdienen.

Uitbesteden

Veel HR deskundigen zijn bekend met de voor- en nadelen van het uitbesteden van HR activiteiten. HR consultants mogen de functies van een outsource provider, zoals loonlijstverwerking en uitkeringenadministratie, niet uitvoeren. Een HR adviseur daarentegen kan je helpen bij het beslissen of je een uitbestedingsleverancier kiest, of bij het afwegen van de voordelen van de ene leverancier tegenover de andere. Als je HR consultant een deel van de HR diensten die je bedrijf nodig heeft wel uitvoert, vermijd je de kosten van het betalen van het salaris en de voordelen van een voltijdse werknemer voor personeelsfuncties die ruim binnen het werkterrein van je consultant liggen.

Strategie

De kracht van een HR consultant is strategische ontwikkeling van menselijk kapitaal. Wat de strategische richting van je HR functie betreft, kan een HR consultant je bedrijf op twee manieren helpen. Je HR team profiteert van de ervaring van je HR consultant in het integreren van HR tactische functies. Zo komt er tijd vrij voor je HR team om zich te concentreren op de ontwikkeling en uitvoering van de personeelsplanningsstrategie van je bedrijf. Bovendien kunnen eigenaars van kleine bedrijven zo HR functies delegeren aan ervaren handen, terwijl ze hun tijd en aandacht kunnen richten op de algemene ontwikkeling van hun bedrijf.

Bron: hr medewerker

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest