Door deze strategieën te gebruiken, zul je succes hebben

Inhoudsopgave

In de wereld van vandaag is het hebben van een stel doelen essentieel in bijna elk aspect van het leven, maar in het beroepsleven is het absoluut noodzakelijk. De vraag waar je jezelf over vijf of tien jaar ziet, is vaak een van de eerste die in een sollicitatiegesprek gesteld wordt. Dit is een volkomen geldige vraag: Werknemers die (loopbaan)doelen bereiken en zich daarvoor blijven inzetten zijn veel bekwamer en ambitieuzer dan degenen die zich alleen bezighouden met het betalen van hun huur en met overleven.

De aanpak die je kiest heeft een grote invloed op je vermogen om je persoonlijke doelen te bereiken. Het is niet ongewoon dat er struikelblokken op je pad komen terwijl je naar je doel toewerkt. Daarom willen we je informatie geven over de meest effectieve technieken om je doelstellingen te bereiken. Het is nodig om specifieke doelen te bereiken.

rust wandelen in het bos

Wat zijn precies de doelstellingen?

Degenen die doelen voor zichzelf stellen hebben een bewezen staat van dienst als het gaat om succes en meer zelfvertrouwen. Volgens een recente studie in de Verenigde Staten leven mensen die hun leven zin geven langer.

Maar wat zijn tenslotte doelen? Om doelen te bereiken is het zinvol ze te definiëren voordat je overgaat op technieken om ze te bereiken. Een plan hebben betekent dat je een bepaalde toestand of verandering probeert uit te voeren. Professionele, sociale, of gezondheidszorgen zijn daar voorbeelden van. Je acties, gedachten en gevoelens zijn allemaal uitsluitend gericht op het bereiken van het doel dat voorhanden is.

Als je je doelen wilt bereiken, moet je er goed op letten. Ze moeten onderbouwd worden. Meestal worden vage ideeën en dagdromen geen werkelijkheid. De eerste stap om je doel te bereiken is altijd jezelf af te vragen: Wat wil ik echt?

Wat zijn precies geen doelstellingen?

We zijn er zeker van dat je op een bepaald moment in je leven de ervaring hebt gehad dat je geobsedeerd raakte door een onbereikbaar ideaal. Valse doelen zijn slopend en doen je twijfelen aan je capaciteiten, omdat ze van meet af aan tot mislukken gedoemd zijn.

Anderzijds is het moeilijk te bepalen wanneer een doel in algemene zin “verkeerd” is. Wat jij voor jezelf als een wenselijk doel beschouwt, kan voor iemand anders volkomen irrelevant of zelfs schadelijk zijn. Dit verschilt van individu tot individu.

Doelen: wat zijn contraproductieve doelen, en hoe herken je inadequate plannen? De volgende lijst kan als uitgangspunt dienen voor je onderzoek.

Zijn niet louter speculatieve gedachten (“Ik zou…”), maar eerder een concreet, goed doordacht voornemen.
Ze zijn niet gebaseerd op de verwachtingen die anderen van je hebben, maar veeleer op je eigen persoonlijke overtuigingen, waarden, en ideeën over de wereld.
Deze beslissingen zijn niet altijd rationeel en zijn vaak een kwestie van het hart.

Tips om je doelen te bereiken

Vaak tegengekomen wegversperringen bij het nastreven van doelstellingen
Het is mogelijk je dromen te bereiken als je de volgende vier factoren vermijdt:

Ofwel stel je onjuiste of onrealistische doelen.
Een andere mogelijkheid is dat je geen duidelijk plan hebt voor de manier waarop je je dromen wilt bereiken.
In plaats van actief bezig te zijn, besteed je je tijd aan eindeloos dagdromen en verlies je de tijd uit het oog.
Het is mogelijk dat je ontmoedigd raakt en te snel opgeeft.
Aan de andere kant kunnen deze struikelblokken met succes vermeden worden met behulp van de zeven technieken die we je zo dadelijk zullen voorleggen.

Resultaten boeken is eenvoudig als je deze zeven tips en technieken volgt.
De meest effectieve manier om doelen te bereiken is het volgen van een welomschreven proces. Enkele talrijke beproefde tips en technieken kunnen je bij dit streven helpen.

Specificeer je doel zo nauwkeurig mogelijk in schriftelijke vorm.
Om je doelstellingen te bereiken moet je een duidelijk plan hebben. Maak je dromen ondubbelzinnig door ze op deze manier te formuleren. Hoe groter de onduidelijkheid van het doel, hoe kleiner de kans op succes. Je doel moet in jouw ogen meetbaar zijn en mag geen ruimte laten voor interpretatie of ontwijking van jouw kant.

De meest effectieve manier om dit te bereiken is je doelstellingen op te schrijven. In dit verband wordt vaak een Harvard studie aangehaald die in 1979 gepubliceerd werd. Gedurende tien jaar volgden de onderzoekers het beroepsleven van afgestudeerden van Harvard. Afgestudeerden die hun doelstellingen hadden opgeschreven verdienden tien keer meer dan hun voorgangers die hun doelen niet van tevoren hadden opgeschreven.

Het is aan te bevelen de Slimme Methode te gebruiken om je doelstellingen te formuleren:

Specifiek, Wat wil je precies bereiken?
Meetbaar, Hoe bepaal je of een project geslaagd is of niet?
De uitstraling is aanlokkelijk; positieve zinnen: “Ik wil financieel onafhankelijk zijn”.
In overeenstemming met de werkelijkheid, Het doel mag je uitdagen, maar het moet haalbaar blijven.
Deadline, Als je een deadline hebt, vertel dan wanneer je je doel hoopt bereikt te hebben.

Begin zo snel mogelijk!

Als je al je tijd besteedt aan piekeren en aan het theoretisch uitdenken van elk scenario, zul je nooit iets bereikt krijgen. Wil je echter je doelen bereiken, dan is dat laatste van cruciaal belang. Als je met behulp van de Slimme Methode een concreet doel hebt ontwikkeld, moet je niet langer dan 72 uur wachten voor je de eerste stappen zet om het te bereiken.

Doe elke dag drie dingen om dichter bij je doel te komen.
Doelen onderscheiden zich van dromen door de acties die ze inhouden. Beslis over drie activiteiten die je elke dag dichter bij je doel brengen, en zet die acties dan vol overgave in actie. Dit hoeven geen langdurige of ingewikkelde procedures te zijn. Zelfs de meest kleine stappen helpen je vooruit. Het belangrijkste is dat je je oog op de bal gericht houdt.

Ter illustratie: stel dat je een vreemde taal wilt leren. Bedenk nu drie acties die je dagelijks kunt ondernemen om je te helpen je doel te bereiken. Het volgende zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Leer elke dag minstens tien nieuwe woordenschatwoorden uit je hoofd
Ten tweede, lees elke dag een hoofdstuk uit een boek in een vreemde taal.
Kijk elke dag naar een serie in een vreemde taal op de televisie.

Roep de hulp van anderen in

Zoals eerder gezegd, moet je je gestelde doelen eerder uit eigen overtuiging nastreven dan omdat anderen dat van je verwachten, want dat vergroot je kans op succes. Dit sluit echter niet uit dat je hulp kunt krijgen. Integendeel, de aanmoediging en steun van anderen kunnen je motiveren om je hoogste prestatieniveau te bereiken.

Breng de mensen in je omgeving op de hoogte van je voornemens. Als je een beetje onder druk van buitenaf staat, kan dat je motiveren om aan je doelen te blijven werken. Het ontwikkelen van relaties met mensen die je waarden delen is ook aan te bevelen. Je profiteert op deze manier van elkaars ervaringen. Ook waardevol is de begeleiding van een mentor die het doel dat je zelf probeert te bereiken al bereikt heeft.

Visualiseer en denk na over je doelstellingen

Bedenk regelmatig hoe je je doel zult bereiken. Maak gebruik van al je zintuigen om dit te bereiken: Wat zul je horen en zien als je het toppunt van succes bereikt? Wat zijn je verwachtingen? Wat voor erkenning denk je te krijgen? Wat voor leven stel je jezelf voor na je afstuderen? Visualisaties als deze moedigen je aan om te vechten voor wat je wilt in het leven.

Bovendien is het van cruciaal belang om je doelstellingen regelmatig te herzien terwijl je op weg bent naar succes. Persoonlijke waarden en levensomstandigheden veranderen van tijd tot tijd: Is het nog steeds nodig om dit bepaalde doel te bereiken? Is het nodig het doel te veranderen, of moet het hetzelfde blijven?

Ontwikkel gewoonten die je helpen succes te bereiken in je dagelijks leven.

Succesvolle mensen hebben een zekere mate van discipline nodig, die in het dagelijks leven verwacht wordt. Als je specifieke doelen wilt bereiken, moet je de nodige aanpassingen in je levensstijl aanbrengen. Dit moet opnieuw gebeuren vanuit een plaats van overtuiging! Als je merkt dat de veranderingen pijnlijk zijn, moet je je doelstellingen heroverwegen.

Neem bijvoorbeeld het feit dat je een succesvol wedstrijd atleet wilt worden. Om je mindset in deze situatie te versterken, zou je je dag bijvoorbeeld kunnen beginnen met een succesvolle meditatie, om je zelfvertrouwen op te bouwen. Het gebruik van trainings- en voedingsroutines zou in deze situatie op zijn plaats zijn.

De Eisenhower matrix: bepaal de meest kritieke prioriteiten om je doel te bereiken.
Ken je het verschil tussen iets dringend zijn en iets belangrijk zijn? Dit wordt rechttoe rechtaan geïllustreerd door de Eisenhower matrix. Hij verdeelde de volgende punten in vier kwadranten om ze weer te geven.

  1. Dit is uiterst belangrijk en dringend.
  2. Het is noodzakelijk maar niet dringend.
  3. Niet erg belangrijk, maar zeer dringend
  4. Geen prioriteit en niet dringend

Wat zijn de voordelen van doelen stellen voor jezelf en je team?

Doelen dienen als een leidraad om succes te bereiken. Als je geen plannen hebt, zul je lukraak te werk gaan en je doelstellingen niet (beroepsmatig) vervullen. Als je leiding geeft aan een team, moet je je teamleden regelmatig aanmoedigen om doelen te stellen. Die doelstellingen kunnen in twee categorieën verdeeld worden: tussendoelen en langetermijndoelen:

Wat zullen we in de komende week kunnen produceren?
Hoe zullen we in het komende jaar kunnen groeien?
Wat willen we op de lange termijn met onze middelen doen?
In veel opzichten lijken teamdoelen en individuele doelen op elkaar, in die zin dat ze allebei inspanning en toewijding vragen. Er moet een duidelijke omschrijving zijn (liefst op schrift), dagelijkse acties om de doelen te bereiken, regelmatige reflectie, evaluatie, en (zo nodig) bijstelling om te zorgen dat de doelen bereikt worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest