Een tekort aan IT personeel in 2022?

Tekort IT personeel

Inhoudsopgave

Al een aantal jaren worden we blootgesteld aan rapporten en artikelen over een tekort aan beschikbaar IT personeel. Maar wat is de huidige situatie in 2022? Is er nog steeds concurrentie op de markt voor banen in de informatietechnologie? En is het tekort aan IT personeel enigszins verlicht als gevolg van de corona situatie, of is er nog steeds een groot gebrek aan zeer getalenteerd en bekwaam IT personeel? FreshConnections geeft antwoorden op vragen over het tekort aan arbeidskrachten in de informatietechnologie industrie.

Is er nog steeds een tekort aan mensen die in de IT afdeling werken?
Een volmondig “Ja” is nog steeds het passende antwoord op deze vraag. De concurrentie voor hooggeschoolde informatietechnici is ongekend groot, en er is geen teken dat het snel minder zal worden. De hele informatietechnologie industrie kampt met een gebrek aan beschikbare IT vakmensen. Daarom is het voor bedrijven van essentieel belang om een transparante talentstrategie te hebben die de informatietechnologie (IT) vaardigheden en capaciteiten schetst die ze op dit moment nodig hebben. Bovendien moeten ze nadenken over de informatietechnologie vakmensen die ze in de nabije toekomst nodig zullen hebben, om een stevige talentpijplijn te behouden.

Het tekort aan informatietechnici verhindert veel bedrijven uit te breiden, wat een direct gevolg is van het tekort. Wanneer een bedrijf lijdt onder een gebrek aan gekwalificeerde werknemers, is het niet meer dan normaal dat het management het probleem in de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf waarneemt.

Plakkaat dat de Covid-19 crisis aankaart, vastgehouden door een demonstrant
De COVID crisis maakte in feite een reeds bestaand probleem aanmerkelijk erger.
Wat voor effect had COVID op het gebrek aan beschikbare IT werkers?
Ook vóór de COVID-19 pandemie was er al een grote vraag naar top tech talent; de pandemie versnelde echter digitale transformatiestrategieën en werkomgevingen op afstand. Door deze verschuivingen is er een grotere vraag naar software ingenieurs, die nodig zijn om een operationele IT infrastructuur op te bouwen en te onderhouden. Hierdoor is er een nog grotere schaarste aan gekwalificeerde informatietechnici.

Als direct gevolg hiervan is er een opleving van het aantal beschikbare banen op het gebied van data science, kunstmatige intelligentie, en cyberbeveiliging. Het wordt steeds moeilijker om werknemers te vinden die zowel in diepe cloud engineering als in architectuur in het algemeen bekwaam zijn. Dit geldt trouwens ook voor vaardigheden in cloud engineering in de sectoren industrie en internet der dingen. Daarna komen IT’ers met fundamentele cloud administrator vaardigheden en fundamentele CI/CD kennis.

Hoewel er in Nederland nu meer mensen in de informatietechnologie werken, zijn er nog steeds meer onvervulde vacatures op dit gebied dan na de Corona periode. Extreem weinig bedrijven hebben vacatures voor hoogopgeleide DevOps ingenieurs, Data ingenieurs, scrum masters, en software programmeurs. In een notendop: het gebrek aan gekwalificeerde informatietechnici zal alleen maar erger worden.

Opties om het ernstige tekort aan IT personeel aan te pakken

Doordat er een tekort aan IT personeel is, neemt hooggeschoold IT personeel momenteel een steeds gunstiger positie in op de markt, en als gevolg daarvan stellen ze hogere eisen. Voor grote technologiebedrijven met grote budgetten is het al moeilijk om openstaande vacatures te vervullen; stel je voor hoeveel moeilijker het is voor kleine en middelgrote bedrijven. Er zijn echter opties beschikbaar, die elk een verschillende mate van succes hebben en hun eigen reeks voor- en nadelen.

Aanpassing aan de nieuwe arbeidsomstandigheden
Intensievere wervingscampagnes
In de buurt of juist offshore
In dienst nemen van informatici door gebruik te maken van detacheringsbureaus
Benutting van beschikbare middelen

#1 Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot informatietechnologie

Als je bedrijf nog geen loon biedt dat vergelijkbaar is met dat van anderen in de bedrijfstak, is het allereerste wat je moet doen daarmee beginnen. Je hebt je bestemming echter nog niet bereikt. Jongere generaties zoeken meer uit het leven dan alleen een gezond loonstrookje. Aantrekkelijke extraatjes zoals ziekteverzekering en vakantietijd, en ook enige speelruimte in de planning, zijn ook erg belangrijk. Natuurlijk geldt dit criterium alleen voor talenten die over sterke capaciteiten en vaardigheden beschikken. Die gouden bergen die ontgonnen konden worden door iedereen die wist hoe een computer aan te zetten, zijn al lang verdwenen.

#2 Innovatieve methoden van wervingscampagnes voor werknemers

Willen recruiters een oplossing vinden voor het tekort aan IT personeel in de organisatie, dan moeten ze veel vindingrijker zijn. Wil je de aandacht trekken van iemand die in de IT werkt? Creatief denken en investeren in andere kanalen is dus een absolute vereiste. Daardoor moeten recruiters vindingrijker zijn dan ooit, want iedereen wedijvert om de aandacht van pas afgestudeerde IT-ers.

#3 Nearshoring in tegenstelling tot offshore outsourcing

Bedrijven die aan nearshoring doen besteden een deel van hun werk op het gebied van informatietechnologie uit aan een bedrijf dat buiten Nederland is gevestigd, maar toch in de onmiddellijke nabijheid van het land ligt. In een notendop, naar in Europa gevestigde informatietechnologie bedrijven, met Polen, Hongarije en Oekraïne als de top drie landen. Het proces van offshoring vereist reizen buiten Europa, meestal naar naties in Azië. Als het om informatietechnologie gaat, zijn het meestal de “lage-lonen” landen die van de praktijk van outsourcing profiteren. Toch moet men bij het nemen van een beslissing niet alleen naar de loonkosten kijken, maar ook naar de Totale Kosten van Ontwikkeling (TDC). Verborgen kosten en moeilijkheden in de culturele communicatie dragen daar vaak toe bij.

#4 Personeel werven door gebruik te maken van IT-detacheringen

Een IT-detacheringsbureau is een andere mogelijkheid om toegang te krijgen tot gespecialiseerde kennis en capaciteiten. Het detacheringsbureau neemt IT specialisten aan die genieten van de verscheidenheid van de projecten waaraan ze werken omdat ze daardoor nieuwe uitdagingen krijgen. Het inhuren van extern personeel is een logische stap voor een klant om continuïteit te verzekeren en de juiste IT specialist te vinden op de concurrerende IT arbeidsmarkt. Wanneer een IT specialist bij een bedrijf gedetacheerd wordt, krijgt dat bedrijf rechtstreeks toegang tot zijn gespecialiseerde kennis, die dan gebruikt kan worden om tekorten aan vaardigheden op te vullen.

#5 De kracht van ervaring die nog niet aan het licht gekomen is

Een recruiter zal meestal op zoek gaan naar jonge IT’ers, maar waarom zouden ze geen kandidaten met meer dan 50 jaar ervaring kunnen gebruiken? Het is mogelijk dat dit een belangrijk deel van het antwoord op de crisis in de IT personeelsbezetting kan zijn. Ongelukkig genoeg heeft personeel van 50 jaar en ouder nog steeds een perceptie die varieert van neutraal tot negatief. Vooral als het gaat om beroepen in de technische sectoren. Men denkt al gauw dat deze groep werknemers de recente en snelle veranderingen niet kan bijbenen. Het spreekt vanzelf dat dit totale onzin is, omdat er ook zoiets bestaat als bijscholing.

Er zijn ontegenzeggelijk heel wat nieuwe benaderingen. Dit verandert echter niets aan het feit dat ze een aanzienlijke hoeveelheid ervaring hebben in het werken met grote installatiesystemen die ook complex kunnen zijn. Daardoor kunnen ze een belangrijke rol spelen in beheer en coördinatie, terwijl de pas afgestudeerde informatie- en communicatietechnici zich over de nieuwe technologieën ontfermen. Er is een belangrijke meerwaarde voor de organisatie ontstaan door het contrast tussen personeel dat jong is en personeel dat meer jaren ervaring heeft. En dit helpt de druk op het personeel in de informatietechnologie enigszins te verlichten.

Bron: Tekort IT personeel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest