Is het veilig om te tillen als je in verwachting bent?

Is het veilig om te tillen als je in verwachting bent

Inhoudsopgave

Tillen is om verschillende redenen niet aan te raden tijdens de zwangerschap. Aan de andere kant kan tillen tijdens de zwangerschap niet altijd vermeden worden. Voornamelijk als je werkt op een terrein waar regelmatig getild wordt. Het is aan te bevelen je arts te raadplegen voordat je (zware) voorwerpen tilt tijdens de zwangerschap. Je arts kan je helpen bepalen hoeveel gewicht veilig is om te tillen terwijl je een kind verwacht.

Is het veilig om te tillen als je in verwachting bent

Er is maar een heel klein beetje onderzoek gedaan om te bepalen hoeveel gewicht zwangere vrouwen veilig kunnen tillen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft richtlijnen opgesteld voor tillen tijdens de zwangerschap die veilig zijn in termen van belangrijkheid. Deze beperkingen zijn gebaseerd op hoe vaak je tilt, hoeveel weken zwanger je bent, en in welke positie het voorwerp zich bevindt als je het optilt, naast andere factoren. Het is altijd aan te bevelen om bij deze taak een rechte houding aan te nemen en de last zo dicht mogelijk bij je lichaam te tillen.

Tilrichtlijnen voor zwangere vrouwen

De richtlijnen voor fysieke belasting en tillen tijdens de zwangerschap gelden tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste zes maanden na de bevalling, tenzij anders vermeld. De namen ervan zijn als volgt:

Als er tijdens de zwangerschap getild moet worden, mag het gewicht dat getild moet worden niet meer dan 10 pond per keer zijn.
Na 20 weken zwangerschap moet het tillen beperkt worden tot niet meer dan 10 keer per dag tot een maximum van vijf kilo in gewicht.
Na de 30e week van de zwangerschap is niet meer dan 5 keer per dag en niet meer dan 5 kilo gewichtstoename toegestaan.
Het is essentieel om bukken en tillen tot een absoluut minimum te beperken tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. Tenzij het absoluut noodzakelijk is, draai, hurk of kniel je niet meer dan één keer per uur.
Tot 6 maanden na de bevalling kan de belasting geleidelijk verhoogd worden. Tillen, tassen dragen, duwen en trekken zijn enkele van de taken die hierbij komen kijken.

Wees je ervan bewust dat dit slechts aanbevelingen zijn voor tillen tijdens de zwangerschap. Als je een regelmatige lifter was voor je zwanger werd, zul je misschien geen moeite hebben om gewichten hoger te tillen dan de aanbevolen richtlijnen. Als je niet gewend bent zware voorwerpen te tillen en dat tijdens je zwangerschap begint te doen, kunnen de aanbevolen gewichtslimieten te hoog zijn om veilig te hanteren.

Raadpleeg je arts om de geschikte gewichtslimiet voor jou te bepalen, en let goed op de waarschuwingssignalen van je lichaam dat het gewicht te zwaar voor je is.

De herkenning van waarschuwingssignalen

Het optillen van een zwaar voorwerp of gewicht moet vermeden worden als het pijn of ongemak veroorzaakt bij het optillen, of als je het voorwerp niet kunt optillen zonder je adem in te houden of je bekkenbodemspieren aan te spannen.
Het voorwerp kan vanwege zijn grootte en gewicht niet met de juiste tiltechnieken opgetild worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest