Kracht van beweging en fitness

Kracht van beweging en fitness

Inhoudsopgave

Stel je voor dat je de mogelijkheid had om je algemene mogelijkheden te verbeteren, aanzienlijk langer te leven, en te helpen bij het voorkomen van ziekten.

Het meest opmerkelijke is dat je het ook werkelijk doet! Het is het vermogen van beweging. Eenvoudig gezegd, beweging is beweging, en van oudsher wordt beweging opgevat als een vorm van lichaamsbeweging voor het menselijk lichaam.

Kracht van beweging en fitness

Elke beweging van de skeletspieren in het lichaam die het verbruik van energie tot gevolg heeft, wordt beschouwd als een vorm van lichamelijke activiteit. Lichaamsbeweging is een deelverzameling van lichaamsbeweging, en ze wordt gedefinieerd als beweging die doelgericht, gepland, gestructureerd en repeterend is. Het overkoepelende doel van lichaamsbeweging is iemands lichamelijke conditie te verbeteren of op peil te houden.

Neem even de tijd om na te denken over je typische dag en de routines die je volgt, en schrijf dan het percentage van je wakkere uren op dat je ofwel beweegt ofwel sedentair doorbrengt. Daarna kijken we even naar de kracht die beweging bezit. Terwijl je verder leest, ga je kritisch nadenken over de manieren waarop je effectiever gebruik zou kunnen maken van de kracht die je al tot je beschikking hebt.

In het algemeen zijn er drie primaire aspecten waaruit lichaamsbeweging bestaat: cardiorespiratoire training, krachttraining, en stretching. Omdat elk van de drie op een voor je gezondheid en conditie gunstige manier bijdraagt aan de totale krachtvergelijking, is het aan te bevelen alle drie de componenten op te nemen in een routine die je volgt om regelmatig te trainen. Niettemin, ongeacht de soort beweging, hoe lang je ze doet, of hoe intens ze is, er zit kracht in die je gezondheid en welzijn op de een of andere manier kan verbeteren. Het is altijd te verkiezen om wat beweging te hebben boven helemaal geen beweging.

Kracht van beweging

De kracht van beweging heeft niet alleen een gunstig effect op het menselijk lichaam, maar ook op de geest (inclusief cognitie en emotioneel welzijn), het welzijn van sociale relaties, het perspectief op het leven, en zelfperceptie. De voordelen nemen toe op een groter niveau naarmate de frequentie en de duur van de opzettelijke lichaamsbeweging en andere vormen van lichamelijke activiteit toenemen. Zo geeft de Centers for Disease Control and Prevention (2018) de volgende lijst van voordelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze samenhangen met regelmatige lichaamsbeweging:

Fitness zorgt voor:

Verlaagde niveaus van bloeddruk
Verminderde kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten als gevolg van verbeterde cholesterolgehalten
Verminderde niveaus van triglyceriden
Een daling van de bloedsuikerspiegel ging samen met een stijging van het hoge-densiteits-lipoproteïne (HDL) cholesterol.
Verminderde kansen op het ontwikkelen van het metabool syndroom en diabetes type 2
Betere beheersing van het lichaamsgewicht en een lager percentage lichaamsvet
Steviger skelet- en spierstructuur
verminderde kans op het ontstaan van aandoeningen die de gewrichten aantasten (bv. artritis)
verminderde kans op het ontstaan van bepaalde vormen van kanker (bv. dikke darm-, borst-, endometrium- en longkanker)
verhoogd emotioneel welzijn en geestelijke gezondheid
Verminderde kans om aan depressies te lijden

Het geheugen, het leervermogen en de besluitvaardigheid werden niet aangetast met het ouder worden; de slaapkwaliteit werd verbeterd; het dagelijks functioneren werd vergemakkelijkt; en het risico om te vallen werd verminderd.
Verlengde levensverwachting

Om specifieker te zijn, een studie die uitgevoerd werd door het American College of Sports Medicine vond dat regelmatige lichaamsbeweging:

De kans op het krijgen van een beroerte met 27% vermindert
Het leidt tot een vermindering met ongeveer 40 procent van het aantal gevallen van hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk.
Vermindert met ongeveer 40 procent de kans op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.
Vermindert de kans om aan borstkanker te sterven en de kans om die opnieuw te krijgen met ongeveer de helft.
58 procent minder kans op het ontstaan van diabetes type 2 bij regelmatige inname.
Vermindert de kans op het ontstaan van dikke darmkanker met meer dan 60 procent
Er zijn aanwijzingen dat regelmatig aan lichaamsbeweging doen ook belangrijke cognitieve voordelen kan opleveren. Onderzoek heeft betere prestaties aangetoond, zowel tijdens als na intervallen van lichaamsbeweging (Peven et al., 2018; Dupuy et al., 2018). Recente studies suggereren dat het niveau van aerobe fitheid van een kind een positieve invloed kan hebben op de manier waarop de aandachtsmiddelen in de hersenen verdeeld worden (Raine et al., 2018). Bovendien lijkt het erop dat weerstandstraining een specifiek voordeel heeft dat te maken heeft met de remmende controlefuncties die in de hersenen voorkomen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest