Tips om consequent te innoveren

Inhoudsopgave

Innovatie gebeurt niet van de ene dag op de andere of per ongeluk. Als de meeste mensen aan innovatie denken, is het eerste wat in hen opkomt “nieuwe ideeën”. Dat is niet helemaal verkeerd, maar het is slechts het topje van de ijsberg als het erom gaat een organisatie vooruit te helpen naar de toekomst. Het aanjagen van verandering binnen een organisatie vereist creativiteit, duidelijkheid, doelgerichtheid en doorzettingsvermogen. Dit soort duurzame en voortdurende evolutie vereist iets diepers: een cultuur van innovatie binnen elke organisatie.

Digital marketing

Die cultuur van innovatie vereist inzet van elk niveau van de organisatie. Leidinggevenden moeten van innovatie een strategische prioriteit maken en de daad bij het woord voegen. Dat betekent middelen toewijzen om innovatie en experimenteren te ondersteunen, teamleden de marge en vrijheid geven om creatief te denken, en alle teams stimuleren om innovatiemijlpalen te stellen. En managers die hun teams aanmoedigen om aan te dringen op creativiteit zullen niet alleen de bedrijfsgroei op lange termijn stimuleren, maar ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen bij hun directe medewerkers. Wil een cultuur van innovatie gedijen, dan moet ze in de hele organisatie aangemoedigd, gevoed en gevierd worden.

Echte innovatie is het resultaat van aanhoudende aandacht en focus. In de meeste organisaties, vooral in een snel groeiend marketing bureau als LMB Online is het merendeel van de teamleden gericht op het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Er is geen marge voor onderzoek, planning en organisatie die nodig is om innovatie tot stand te brengen – zeker niet op grote schaal. Daarom wordt de innovatiecultuur van LMB Online in stand gehouden door ons Growth Labs team – om er zeker van te zijn dat we kampioenen voor de toekomst hebben die de trends in de sector altijd voorblijven ten voordele van onze klanten.

Cultuur is niet iets dat je in een diadeck of een vergadering kunt vastleggen. Ze moet gevoed en aangemoedigd worden om organisch te groeien, maar wel met begeleiding en leiderschap. Als je vermoedt dat innovatie geen deel uitmaakt van je bedrijfscultuur, zijn hier een paar ideeën die voor ons succesvol zijn gebleken.

# 1 – Zend een duidelijke visie uit

Als je alleen maar wacht en hoopt dat innovatie per ongeluk gebeurt, zul je waarschijnlijk blijven wachten. Je moet vaststellen hoe innovatie er in je bedrijf uitziet en aankondigen dat innovatie voor iedereen een strategische prioriteit is. Het team moet begrijpen WAAROM toekomstgerichte verandering in de organisatie moet plaatsvinden. Pas als iedereen meedoet en begint bij te dragen en samen te werken kan een cultuur van innovatie ontstaan.

#2 – Stel duidelijk eigenaarschap vast

Iedereen in je organisatie zou moeten bijdragen aan innovatieprojecten. Maar, zoals het spreekwoord zegt, “als iedereen eigenaar is van iets, dan is niemand er eigenaar van”. Duurzame innovatie en evolutie binnen een organisatie moeten duidelijke eigenaars hebben. Dit betekent niet dat deze eigenaars elk project zullen leiden – eerder moeten ze dienen als de centrale spil van innovatie en veranderingsmanagement. Door hun aandacht erop toe te spitsen, zullen deze personen beter geplaatst zijn om ervoor te zorgen dat vernieuwende projecten het bedrijf op lange termijn in de juiste richting sturen.

#3 – Zorg dat iedereen meedoet en betrokken is

Innovatie kan versnellen als iedereen betrokken is bij het tot stand brengen van de verandering. Als teamleden weten dat ze eigenaar zijn van het project, zijn ze meer geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat nieuwe ideeën/producten zo succesvol mogelijk kunnen zijn. Op deze manier breng je ook een cultuur van samenwerking tot stand in plaats van alleen maar nieuwe beleidsveranderingen te dicteren die aanvoelen als bureaucratie en bureaucratie.

#4 – Moedig Team-overschrijdende samenwerking aan

Teams uit hun silo’s breken heeft talloze voordelen. Het stelt iedereen in staat een nieuw en alternatief perspectief op gelijksoortige projecten te krijgen, nieuwe perspectieven kunnen tot groei leiden. Teamleden krijgen de kans samen te werken met mensen met wie ze misschien niet vertrouwd zijn en bouwen positieve relaties op. Nieuwe perspectieven en samenwerking als deze moet je zien als de petrischaal voor vernieuwende ideeën. Binnen digitale bureaus betekent dit dat klantenteams regelmatig strategie en gegevens moeten delen en ideeën over verschillende kanalen moeten bespreken. Deze gesprekken zullen leiden tot de geboorte van nieuwe en meer strategische ideeën.

#5 – Zorg voor consistente communicatie

Als je niet voortdurend over innovatie praat, dan zal het verloren gaan in het gewoel van de dagelijkse gang van zaken in een organisatie. Leidinggevenden moeten je innovatie-inspanningen voorstaan en je innovatie-eigenaars moeten op zeer regelmatige basis communiceren. Die communicatie kan bestaan uit opleiding/training, experimenteeropdrachten, testresultaten, casestudies, op de hoogte blijven van het nieuws uit de sector, en het regelmatig delen van POV’s. Het gesprek moet voortdurend levend gehouden en aangewakkerd worden. Anders zou je je innovatiemandaat wel eens uit het oog kunnen verliezen.

#6 – Neem tijd om te vieren!

Het is belangrijk te erkennen dat voortdurend innoveren geen gemakkelijke opgave is. Het vereist creativiteit, doorzettingsvermogen, analyse, en veranderingsmanagement. Vaak dragen mensen bij aan innovatieprojecten, bovenop hun strenge dagelijkse taken. Wanneer een nieuw idee, product of experiment succes heeft – zorg dan dat je de overwinning viert en rondbazuint! Als teamleden succes zien, zijn ze vaak geïnspireerd en willen ze meedoen aan het nieuwe idee.

Gemotiveerde teams zullen aan de volgende innovatie of het volgende experiment willen meewerken omdat ze erkend willen worden voor hun inspanningen. Iedereen wint! Zo krijgt innovatie vaart binnen de cultuur van een bedrijf.

Eigenaar zijn van je innovatie

Zoals je ziet gaat het bevorderen van een cultuur van innovatie niet van de ene dag op de andere of per ongeluk. Je moet doelgericht en consequent zijn in je pogingen om innovatie te creëren en verandering binnen je organisatie te stimuleren. Innovatie is leuk, lonend, en zal enorme winst voor je organisatie opleveren en er tegelijk voor zorgen dat je de concurrentie voor blijft. Blijf kijken voor ons volgende artikel in deze blogreeks, waar we dieper ingaan op hoe je een grondig innovatie- en experimenteerproces binnen je eigen organisatie kunt opzetten!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest