Vijf IT vaardigheden

IT vaardigheden

Inhoudsopgave

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, waarbij vraag en aanbod van arbeid van jaar tot jaar sterk schommelen. ALS IT PROFESSIONAL moet je ervoor zorgen dat je jouw IT vaardigheden in 2022 niet kwijtraakt? Welke strategieën kun je gebruiken om jezelf onmisbaar te maken voor klanten of bedrijven? FreshConnections heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest cruciale IT vaardigheden en een lijst van de top 5 ontwikkeld. Dit is een reeks bekwaamheden die je als IT’er naast je technische kennis moet bezitten en waaraan het je niet mag ontbreken. Het is absoluut nodig als je jezelf als onmisbaar op de arbeidsmarkt probeert te vestigen. Of dit nu inhoudt dat je als IT specialist op contractbasis werkt of als vaste werknemer,

IT vaardigheden

IT vaardigheden

Soorten bekwaamheden die een IT’er moet hebben en niet mag missen

Door een gebrek aan technische bekwaamheden kun je denken dat je ongeschikt bent om als informaticus aan de slag te gaan. Men heeft echter ontdekt dat je misschien al de verborgen sleutel bezit om een IT rockster te worden. De essentiële kwaliteiten voor succes in de informatietechnologie zijn verlangen en de bereidheid om te leren. Je kunt je alle technische IT kennis eigen maken die nodig is om als IT’er te werken. Maar zonder de juiste zachte vaardigheden is het onwaarschijnlijk dat je tot de top van de technologie-industrie zult stijgen.

Immateriële vaardigheden zijn eigenschappen die inherent zijn aan je persoonlijkheid. Deze bekwaamheden zijn nodig voor intermenselijke prestaties, en ze zijn vaak ook vereist voor professioneel succes. Zachte vaardigheden worden vaak verzachtende bekwaamheden genoemd. Ze zijn vaak ofwel niet aan te leren, ofwel uitdagend om te leren.

Misschien vraag je je af voor welke soorten werk de zachte talenten nodig zijn die je organisch ontwikkeld hebt. En als je meer wilt weten over de beroepen die communicatie, creatief denken, en analytische vaardigheden vereisen, blijf dan lezen. We zullen bespreken waarom een loopbaan in de informatietechnologie goed bij je kan passen. Maar eerst en vooral zijn er verschillende dingen waarvan je je bewust moet zijn als het gaat om de technische vaardigheden die nodig zijn om als informaticus te werken.

Eerst en vooral zijn er technische bekwaamheden.

Als we het over technische vaardigheden hebben, bedoelen we zachte talenten die je als IT’er van pas kunnen komen. Technische bekwaamheden verschillen van de ene baan tot de andere. In veel gevallen is het een misvatting dat je zeer begaafd moet zijn in wiskunde of natuurkunde om in de informatietechnologie te kunnen werken. Enkele van de meest cruciale eigenschappen die tot een loopbaan in de technologie kunnen leiden zijn de bereidheid om te leren en te groeien en een sterk arbeidsethos. Evenals de wens om te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen.

Je krijgt het kan in verschillende vormen, van knutselen aan een thuiscomputer tot vrijwilligerswerk en het aannemen van bijbaantjes. In de meeste omstandigheden kun je technische vaardigheden leren door de nodige tijd en moeite te steken in onderwijs, cursussen op maat, en praktijkervaring. Bovendien ben je niet verplicht die praktische ervaring via betaald werk op te doen.

Technische vaardigheden zijn toegankelijker om onder de knie te krijgen dan sommige van de zachte vaardigheden die een IT werker nodig heeft, zoals communicatie en samenwerking. Mensen die bijzonder geschikt zijn voor een beroep in de informatietechnologie hebben een intrinsiek vermogen om blijk te geven van de juiste zachte vaardigheden. Hoewel het mogelijk is in de technologie te werken, zelfs als je niet alle hieronder genoemde zachte vaardigheden bezit, moet dit je er niet van weerhouden mogelijkheden te zoeken. IT beroepen bestaan in verschillende vormen en maten, en sommige vereisen de ontwikkeling van zachte vaardigheden die zich van andere onderscheiden.

De top vaardigheden voor informatici

Als je in 2022 een succesvolle IT beroepsbeoefenaar wilt zijn, mis dan onze lijst met de top vijf vaardigheden om te ontwikkelen niet. Onze top vijf vitale talenten die van jou een echte IT rockster zullen maken zijn als volgt: Projectmanagement, vasthoudendheid en problemen oplossen kwamen net niet op onze top-5 IT vaardighedenlijst, maar ze zullen volgens ons onderzoek van cruciaal belang zijn voor een succesvolle IT’er 2022.

Communicatievaardigheden staan op nummer één.

Als informaticus moet je effectief communiceren met je leidinggevenden en collega’s. Dit is bedoeld om hen te helpen bij het oplossen van technologie-gerelateerde problemen en het beter benutten van de mogelijkheden van hun technologische apparatuur. Werk je als ontwikkelaar of in de informatiebeveiliging, dan moet je in staat zijn effectief met anderen samen te werken en je ideeën effectief aan hen over te brengen. Bijna elke IT functie vereist sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Ook al wordt het vaak afgeschilderd, technologie is geen eenzaam werkterrein. Als je het leuk vindt anderen over technologie voor te lichten en technische concepten zo voor te stellen dat iedereen ze kan begrijpen, kan een IT baan goed bij je persoonlijkheid passen.

Vermogen om in een groep te werken

Het vermogen om je tijd te organiseren komt op de tweede plaats. Goed georganiseerd zijn op het werk stelt je in staat om effectiever en productiever te zijn in je werk. Veel functies voor IT personeel zijn dynamisch, zodat je tijdens je loopbaan aan een groot aantal projecten en activiteiten kunt werken. Multitasken kan een nuttig talent zijn, maar alleen als je goed georganiseerd bent in je aanpak. Het vermogen om te organiseren, overzicht te houden over zaken als je schema en dagelijkse taken, efficiënt te werken en je dagelijkse verantwoordelijkheden te prioriteren zijn allemaal cruciale vaardigheden om te bezitten. Als je een sterk organisatietalent hebt en uitstekend met tijd kunt omgaan, zal een functie in de technologiesector je hoogstwaarschijnlijk op het lijf geschreven zijn.

Vermogen om kritisch en analytisch te denken

Analytisch zijn geeft je een belangrijk voordeel op het gebied van de informatietechnologie. Er wordt van je verwacht dat je in korte tijd logische oplossingen voor moeilijkheden vindt. Je zult in staat zijn om technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen als je een sterk analytisch vermogen hebt. Ze geven je het vermogen om snel vooruit te komen. Onderzoeken waarom een stukje code niet het verwachte effect bereikt of waarom een server “down” is zijn voorbeelden van zulke taken.

Met de juiste instelling kun je misschien zelfs voorkomen dat er in de eerste plaats problemen ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat je het leuk vindt om apparaten uit elkaar te halen om beter te begrijpen hoe ze werken. Als dit het geval is, ben je hoogstwaarschijnlijk een informaticus in ontwikkeling. Het maken van spreadsheets met draaitabellen, het snel lezen en analyseren van teksten, het snel herkennen van patronen, het bepalen van belangrijke prestatie-indicatoren, het signaleren van belangrijke gebeurtenissen, en het elimineren van afwijkingen van normen zijn allemaal voorbeelden van werk waarbij analytische vermogens van pas komen.

Verbeeldingskracht en creativiteit

Hoewel creativiteit niet expliciet genoemd wordt als noodzakelijk voor alle functies van IT personeel, is het toch een waardevolle vaardigheid. Inventieve IT’ers zoals Mark Zuckerberg en Steve Jobs zouden nooit hun baanbrekende uitvindingen en revolutionaire ideeën ontwikkeld hebben als hun werk hen niet geïnspireerd had. Ook al ambieer je niet de volgende Bill Gates te worden, je technische loopbaan zal bijna zeker van je vragen suggesties te ontwikkelen voor manieren om procedures te verbeteren of betere goederen te produceren. Daarbij maak je gebruik van creatieve probleemoplossende vaardigheden om je collega’s te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor hun technische moeilijkheden. In werkelijkheid is een van de meest kritische kwalificaties voor de huidige IT’ers het vermogen om creatief te denken bij het werken met technologie. Dan ben je in staat om aan een specifieke bedrijfseis te voldoen. Of een oplossing ontwikkelen die de doelstellingen van het bedrijf vooruit helpt.

Leergierigheid

Plezier vinden in het leren van nieuwe dingen en een oprecht verlangen om te begrijpen hoe dingen werken zijn uitstekende hulpmiddelen om je IT vaardigheden te verbeteren. Nieuwsgierigheid naar de innerlijke werking van processen, functies, en programma’s brengt je in het algemeen ver in de informatietechnologie. Dit gold in het verleden ook voor elektronische apparatuur. Maar met de proliferatie van digitale mogelijkheden (Apps) is dit meer achterhaald. Hier is een illustratie. De beste Pentesters (degenen die de beveiliging van je informatietechnologie testen) zijn van nature nieuwsgierig. Ze zijn geïnteresseerd in leren hoe dingen onder de motorkap werken. Bijvoorbeeld hoe je in systemen kunt inbreken. Als het gaat om het implementeren van beveiligingscontroles in de bedrijfsvoering, zouden ze hoogstwaarschijnlijk minder vernieuwend zijn als ze dit gevoel van nieuwsgierigheid niet hadden.

Wat heeft het voor zin een IT baan te zoeken die bij je zachte vaardigheden past?

Als je een loopbaan kunt vinden waarin je de zachte vaardigheden die je van nature bezit kunt inzetten, zul je ontdekken dat je meer tevreden bent met je werk. Sommige zachte vaardigheden kun je leren en aanleren. Je kunt op deze manier van onbewust onbekwaam tot bewust bekwaam opklimmen. Bijvoorbeeld als het gaat om het bedenken van vernieuwende oplossingen voor uitdagingen. Je voelt je dan goed over jezelf en over wat je doet. Als je in een kantoor werkt, bereik je uiteindelijk een toestand van dagelijkse “workflow”. Een andere mogelijkheid is een situatie waarin je op het juiste niveau en op het juiste terrein uitgedaagd wordt.

Bron: IT vaardigheden

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest