Voorbeeldberekening voor invoeruitgaven auto berekenen

Voorbeeldberekening voor invoeruitgaven auto berekenen

Inhoudsopgave

We hebben een voorbeeldberekening voor de invoer van auto’s opgenomen, zodat je een beter idee kunt krijgen van hoeveel geld je kunt besparen bij het invoeren van een auto door onze voorbeeldberekening te bekijken. Je kunt een auto op eigen houtje in het land invoeren, of je kunt samenwerken met een auto importeur. CarTax kan je een onpartijdige BPM taxatie geven als je van plan bent op eigen houtje een ingevoerd voertuig te kopen. Je hebt de mogelijkheid om veel geld te verdienen met een BPB taxatierapport. Na invoer kunnen er aanzienlijke prijsverschillen zijn, vooral met betrekking tot jongere tweedehands auto’s uit duurdere segmenten.

Voorbeeldberekening voor invoeruitgaven auto berekenen

Met welke factoren moet je rekening houden bij het berekenen van de kosten van het importeren van een auto? De verschillende kosten die met het importeren van een auto gepaard gaan worden uitgesplitst, en er wordt een rekenvoorbeeld ter referentie gegeven.

Onkosten bij het importeren van een auto

Ben je geïnteresseerd in hoeveel het zou kosten om de auto van je dromen te importeren? Er zijn veel componenten die samen de totale prijs van het invoeren van een auto vormen. Het is van het grootste belang dat je nagaat of de auto waar je je zinnen op hebt binnen of buiten de EU vervaardigd is om een nauwkeurige schatting te krijgen van de kosten die met het invoeren van een voertuig gepaard gaan. Dit is belangrijk in het licht van de uitgaven voor vervoer, belasting over de toegevoegde waarde (BTW), mogelijke invoertarieven, RDW inspectie, en BPM aangifte.

Uitgaven bij het binnenbrengen van een motorvoertuig in België of een ander EU-land
Bij het invoeren van een auto, caravan, camper of motorfiets uit Europa, zoals het invoeren van een auto uit België, Duitsland of Frankrijk, zijn de volgende kosten voor jouw rekening:

– Kosten van het gekochte artikel – Belasting op de toegevoegde waarde – Basis verwerkingskosten – Transportkosten – RDW keuringskosten

Bij invoer van een auto uit een land dat geen lid is van de EU, zoals Engeland, de Verenigde Staten of Japan, komen de volgende extra kosten voor rekening van de koper:

– De kosten van verscheping – Eventuele invoerrechten – De BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE

Kosten van aankoop

Bij de aankoop van een voertuig in een ander land moet je rekening houden met dezelfde dingen die je bij de aankoop van een voertuig in Nederland in overweging zou nemen. Daartoe behoren de mechanische staat van het voertuig, het aantal extra accessoires, de kilometerstand, en het onderhoud.

Een voertuig importeren en beslissen of je al dan niet BTW over de transactie betaalt
Als de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op het voertuig al betaald werd in het land van waaruit het uitgevoerd werd, hoef je je geen zorgen te maken dat je die opnieuw moet betalen als je een voertuig invoert dat in een Lid-Staat van de EU gemaakt werd. Eén van deze dingen is niet waar! En dat is het geval als de auto minder dan een half jaar oud is of een kilometerstand heeft van minder dan 6.000 kilometer. Daarom zal de bevoegde belastingdienst dit als een splinternieuw voertuig beschouwen. Dit wijst erop dat je in Nederland opnieuw BTW moet betalen. Ook als je de BTW al eerder betaald hebt in het land waar het produkt vervaardigd werd.

Koop je een voertuig uit een land dat geen lid is van de Europese Unie of een EVA-land, zoals de Verenigde Staten, dan moet je een belasting op de toegevoegde waarde van 21 procent over de aankoopprijs betalen, naast de kosten van vervoer en invoerrechten. Als het voertuig als antiek beschouwd wordt, wat gedefinieerd wordt als minstens 30 jaar oud, hoef je in plaats van 21 procent BTW slechts 6 procent BTW te betalen.

BPM kosten

Het BPM bedrag kan berekend worden volgens verschillende methoden, waaronder de BPM afschrijvingstabel, de prijslijstwaarde, of een geverifieerd BPM taxatierapport. Elk van deze methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen. In algemene zin is de CO2-uitstoot een belangrijk element bij het bepalen van de hoeveelheid BPM. Daarnaast zijn de leeftijd van de auto, het model, het al dan niet aanwezig zijn van problemen, en de kilometerstand allemaal cruciale overwegingen.

Er zijn verschillende technieken om BPM te berekenen, maar er is er altijd een die het grootste aantal voordelen biedt. CarTax doet het onderzoek voor je om te bepalen welke dat is. Alle aspecten van de BPM beoordeling en aangifte worden door ons team afgehandeld. Omdat je je BPM aangifte maar één keer kunt indienen, moet je dubbel controleren of ze nauwkeurig berekend en onderbouwd is. Als iets niet goed gedaan is, kunnen de gevolgen heel duur zijn. Daarom moet je CarTax over deze zaak bellen. Wij zijn een erkende BPM belastingdeskundige, en we zullen de BPM aanpak kiezen die je in jouw situatie het meeste geld bespaart.

Transportkosten

Je bent verplicht het ingevoerde voertuig, of het nu een auto, een motorfiets of een camper is, steeds naar Nederland te brengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de prijs van het vervoer, ongeacht of je uit Amerika of Duitsland komt. Hoe je verkiest er te komen is aan jou, en de kosten die aan de verschillende manieren van vervoer verbonden zijn variëren. Rijd je het voertuig met een import kentekenplaat op eigen gelegenheid naar Nederland, kies je ervoor het voertuig te laten vervoeren, of kies je ervoor het op te halen met een autoambulance?

Als je buiten de EU gevestigd bent, is het mogelijk dat je regelingen moet treffen voor de doorvoer naar de haven van herkomst voordat het voertuig vervoerd mag worden. Je moet bovendien rekening houden met de prijs van vervoer binnen Nederland. Laat je ruim van tevoren informeren over de verschillende mogelijkheden en de kosten die aan het vervoer verbonden zijn.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest