Wanneer sluit u een aansprakelijkheidsverzekering zzp af?

Inhoudsopgave

Aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Is een aansprakelijkheidsverzekering bevoegd om als zzp’er af te sluiten? Veel zzp’ers met deze vraag. Wij kunnen beoordelen of een aansprakelijkheidsverzekering ZZP nodig is en bespreken wat een daadwerkelijke aansprakelijkheidsverzekering ZZP is.

Wat is acceptatie?

Er zijn altijd risico’s die je als zzp’er loopt. Het is verstandig om goed naar deze risico’s te kijken. Hierbij kijk je naar de mogelijke impact en de kans dat het risico werkelijkheid wordt. Zo weet u dat dit risico kan staan ​​in de vorm van het voortbestaan ​​van uw ZZP-bedrijf.

Van een verzekeraar worden risico’s met een lage waarschijnlijkheid maar een hoge impact verwacht. Een verzekeraar keert een bedrag uit als het verzekerde risico werkelijkheid wordt.

aansprakelijkheidsverzekering zzp

Hoe hoog zijn de kosten van zo’n claim?

De zorgkosten zijn hoog, dus binnenkort waarschijnlijk meer dan € 10.000. Tel daarbij op dat uw klant (tijdelijk) arbeidsongeschikt kan raken en de kosten worden voor u gedekt.

Wat is de kans dat dit gebeurt?

Klein. Als je ervoor zorgt dat je kantoor altijd netjes en veilig is, zal dit waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar… een ongeluk ligt om de hoek. Omdat het risico laag is, maar de impact groot, is het slank om risico over te dragen aan een verzekeraar.

Wat is een ZZP-aansprakelijkheidsverzekering?

Laten we weten waar deze verzekering mee begint. In bovenstaand voorbeeld ligt de aansprakelijkheid voor alle gevolgschade en kosten bij u als zzp’er. U kunt zich tegen deze aansprakelijkheid verzekeren via de aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Een aansprakelijkheidsverzekering ZZP dekt tegen schade. Dit gaat over de naam die ontstaat tijdens het werk. Dit kan schade zijn aan andermans eigendommen van anderen in de omgeving.

Waarom is een verzekering tegen schadeclaims als zzp’er noodzakelijk?

De kosten van een schadeclaim zijn vaak hoog en uw ZZP-er kan schadeclaims indienen. Als de vordering te hoog is, kunt u zelfs failliet gaan. Als u veel geld heeft, kunt u er natuurlijk voor kiezen om het risico zelf te dragen. Bij aansprakelijkheid kunt u de kosten dan zelf betalen. Als u niet zoveel geld ter beschikking heeft, is het verstandiger om het risico over te dragen aan een specialist. Zij helpen u bij een claim en begeleiden u door het proces. Zo verdwaal je niet in alle regels. De kosten voor het afdekken van deze risico’s zijn vrij laag. Tegelijkertijd zijn de maximale kosten die vergoed worden hoog.

Wanneer sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af?

Als u zelfstandige wilt worden, maak dan zo snel mogelijk een eerste inschatting van de risico’s die u loopt. Als uw bedrijf bestaat en u staat ingeschreven bij de KvK als zelfstandige, dan kunt u een verzekering afsluiten. Het kan natuurlijk ook later. Onthoud dat risico niet hetzelfde is als risico. Bedenk dat wanneer je schade veroorzaakt en ontstaat, dit veel voor het gevolg is. Dit leed wordt nog erger als blijkt dat u de kosten van de schade niet kunt betalen! Ook loopt u bij aanvang risico op aansprakelijkheid.

Is een aansprakelijkheidsverzekering ZZP verplicht?

En een aansprakelijkheidsverzekering ZZP is niet verplicht maar wel verantwoord. Een ongeval zit in een klein hoekje en een klein foutje van een arbeidsongeval kan leiden tot hoge schadekosten. Het kan zelfs het voortbestaan ​​van uw zelfstandige onderneming registreren. De bouwsector en de juridische sector zijn gevaarlijk. In Nederland vorderen slachtoffers tegenwoordig steeds vaker hogere bedragen. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt zelfstandigen tegen deze hogere kosten. Het dekt ook de juridische kosten die met de schikking gemoeid zijn.

Bron van dit artikel is afkomstig van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Het bedrijf FreshZZP heeft de oplossingen voor ZZP-ers om succesvol te ondernemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest